تعداد محصول در صفحه
محصول

دوغ بدون گاز با طعم نعناع عالیس مقدار 1.5 لیتر

5,400 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%20 در دیجی کالا

دوغ سنتی عالیس حجم 1.5 لیتر

5,940 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در دیجی کالا

دوغ گازدار طبیعی کاله مقدار 1.5 لیتر

6,690 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در دیجی کالا

دوغ سون کاله مقدار 1.5 لیتر

9,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

دوغ بطری 2 لیتری 1.5 درصد چربی پگاه

8,100 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در اُکالا

دوغ گلپر 2/450 لیتری هراز

10,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در اُکالا

دوغ ساده 1/5 لیتری میهن

6,300 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در اُکالا

دوغ گازدار طبیعی 1/5 لیتری کاله

6,690 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در دیجی کالا

دوغ با طعم نعنا میهن حجم 270 میلی لیتر

2,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

دوغ کفیر ناری کاله مقدار 1.5 لیتر

7,020 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%6 در دیجی کالا

دوغ بدون گاز با طعم نعناع عالیس مقدار 0.275 لیتر

1,830 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%8 در دیجی کالا

دوغ سنتی میهن حجم 1.5 لیتر

7,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

دوغ بدون گاز هشت گیاه عالیس – 1٫5 لیتر

6,750 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در لیدو

دوغ بدون گاز کوهپناه مقدار 1.3 لیتر

7,300 تومان
موجود در 1 فروشگاه