تعداد محصول در صفحه
محصول

خیارشور ممتاز 680 گرمی مهرام

13,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%8 در دیجی کالا

خیارشور ویژه 680 گرمی مهرام

1,850 تومان
موجود در 1 فروشگاه

زیتون شور 650 گرمی بدر

17,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه

زیتون شور سبز دشت مقدار 290 گرم

8,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در دیجی کالا

زیتون پرورده سبز دشت مقدار 500 گرم

23,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%13 در دیجی کالا

زیتون شور سبز دشت مقدار 500 گرم

1,400 تومان
موجود در 1 فروشگاه

زیتون شور درشت سبز دشت مقدار 680 گرم

14,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در دیجی کالا

زیتون پرورده سبز دشت مقدار 350 گرم

21,100 تومان
موجود در 1 فروشگاه

زیتون شور سبز دشت مقدار 1000 گرم

2,430 تومان
موجود در 1 فروشگاه

خیار شور سوپر ویژه بدر – 630 گرم

18,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه

خیار شور ممتاز اصالت مقدار 700 گرم

1,350 تومان
موجود در 1 فروشگاه

شور مخلوط اصالت مقدار 680 گرم

990 تومان
موجود در 1 فروشگاه

خیار شور درجه یک اصالت مقدار 680 گرم

1,100 تومان
موجود در 1 فروشگاه