تعداد محصول در صفحه
محصول

زیتون سبز برش خورده سبز دشت مقدار 490 گرم

35,300 تومان
موجود در 1 فروشگاه

زیتون شور سبز دشت مقدار 500 گرم

26,400 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

زیتون شور درشت سبز دشت مقدار 680 گرم

26,600 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%21 در دیجی کالا

زیتون پرورده سبز دشت مقدار 350 گرم

31,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%21 در دیجی کالا

زیتون شور سبز دشت مقدار 1000 گرم

37,300 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%21 در دیجی کالا

خیارشور ویژه شیشه ای 750 گرمی دلوسه

42,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

شور مخلوط مجید مقدار 670 گرم

13,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه

خیار شور ممتاز اصالت مقدار 1500 گرم

69,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

خیار شور ممتاز اصالت مقدار 700 گرم

34,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

شور مخلوط اصالت مقدار 680 گرم

15,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

خیارشور درجه یک 650 گرمی بدر

27,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

خیار شور درجه یک اصالت مقدار 680 گرم

24,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

زیتون شور سبز دشت مقدار 290 گرم

17,300 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%21 در دیجی کالا