تعداد محصول در صفحه
محصول

زیتون پرورده سبز دشت مقدار 500 گرم

51,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%20 در دیجی کالا

زیتون سبز برش خورده سبز دشت مقدار 490 گرم

46,100 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%13 در دیجی کالا

زیتون شور سبز دشت مقدار 500 گرم

35,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%13 در دیجی کالا

زیتون شور درشت سبز دشت مقدار 680 گرم

43,200 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%13 در دیجی کالا

زیتون پرورده سبز دشت مقدار 350 گرم

45,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در دیجی کالا

زیتون شور سبز دشت مقدار 1000 گرم

60,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%14 در دیجی کالا

خیارشور ممتاز شیشه ای 750 گرمی دلوسه

41,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

خیار شور ممتاز اصالت مقدار 700 گرم

37,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

شور مخلوط اصالت مقدار 680 گرم

17,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه