تعداد محصول در صفحه
محصول

زیتون شور 650 گرمی بدر

17,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه

خیارشور ممتاز 680 گرمی مهرام

13,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

خیارشور ممتاز 700 گرمی اروم آدا

15,105 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در اُکالا

خیارشور ویژه 700 گرمی اروم آدا

17,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه

خیارشور ویژه 630 گرمی بدر

16,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه

شور مخلوط مجید مقدار 670 گرم

7,600 تومان
موجود در 1 فروشگاه

خیار شور ممتاز اصالت مقدار 700 گرم

13,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

خیار شور درجه یک اصالت مقدار 680 گرم

9,100 تومان
موجود در 1 فروشگاه

زیتون شور اصالت مدل معمولی مقدار 700 گرم

15,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

زیتون سبز برش خورده سبز دشت مقدار 490 گرم

16,200 تومان
موجود در 1 فروشگاه

زیتون پرورده سبز دشت مقدار 350 گرم

21,100 تومان
موجود در 1 فروشگاه

خیار شور سوپر ویژه بدر – 630 گرم

18,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه

کنسرو خیارشور ممتاز سالی 680 گرم

8,250 تومان
موجود در 1 فروشگاه