تعداد محصول در صفحه
محصول

ترشی سیر گل کاراملی اصالت مقدار 680 گرم

33,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

زیتون شور اصالت مدل ممتاز مقدار 680 گرم

36,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%26 در دیجی کالا

ترشی مخلوط اصالت مقدار 680 گرم

14,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ترشی بندری اصالت مقدار 680 گرم

15,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ترشی مخلوط ریز اصالت مقدار 660 گرم

14,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ترشی فلفل مجید مقدار 630 گرم

21,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ترشی بندری سنت مقدار 1200 گرم

28,200 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ترشی سیر سنت مقدار 1250 گرم

49,700 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ترشی مخلوط سنت مقدار 1200 گرم

28,200 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ترشی هفت بیجار سنت مقدار 1250 گرم

29,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ترشی هالوپینو زیتون گل باز مقدار 500 گرم

26,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ترشی فلفل چیلی زرد گل باز مقدار 500 گرم

33,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه