تعداد محصول در صفحه
محصول

ترشی کلم 630 گرمی بدر

9,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه

زیتون شور اصالت مدل ممتاز مقدار 680 گرم

18,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ترشی مخلوط اصالت مقدار 680 گرم

8,420 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%14 در دیجی کالا

ترشی بندری اصالت مقدار 680 گرم

9,350 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در دیجی کالا

ترشی مخلوط ریز اصالت مقدار 660 گرم

8,420 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%14 در دیجی کالا

ترشی سیر مروارید اصالت مقدار 680 گرم

16,570 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در دیجی کالا

ترشی لیته اصالت مقدار 680 گرم

8,420 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%14 در دیجی کالا

ترشی سیر مروارید 650 گرمی بدر

19,999 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%4 در لیدو

ترشی لیته 630 گرمی بدر

9,975 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در اُکالا

ترشی سالسا بدر – 640 گرم

14,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ترشی سیر گل سبز دشت مقدار 750 گرم

13,350 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%14 در دیجی کالا

ترشی موهامارا بدر – 640 گرم

17,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ترشی اسپانیایی با سس مخصوص بدر – 650 گرم

19,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ترشی فلفل مجید مقدار 630 گرم

13,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%18 در دیجی کالا