تعداد محصول در صفحه
محصول

ترشی کلم 630 گرمی بدر

9,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ترشی لیته اصالت مقدار 680 گرم

9,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ترشی سیر گل کاراملی اصالت مقدار 680 گرم

139,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%17 در دیجی کالا

ترشی سیر مروارید 650 گرمی بدر

19,999 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%4 در لیدو

ترشی سیر گل قهوه ای 650 گرمی بدر

17,955 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در اُکالا

ترشی لیته مجید مقدار 670 گرم

8,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ترشی فلفل مجید مقدار 630 گرم

11,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%27 در دیجی کالا

ترشی مخلوط مجید مقدار 670 گرم

79,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

زیتون شور اصالت مدل ممتاز مقدار 680 گرم

18,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ترشی مخلوط اصالت مقدار 680 گرم

99,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ترشی سالسا بدر – 640 گرم

14,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ترشی سیر گل سبز دشت مقدار 750 گرم

13,600 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%13 در دیجی کالا

ترشی موهامارا بدر – 640 گرم

17,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ترشی اسپانیایی با سس مخصوص بدر – 650 گرم

19,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ترشی بندری سنت مقدار 1200 گرم

17,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در دیجی کالا