تعداد محصول در صفحه
59 محصول

سبزی شوید منجمد 300 گرمی نوبرسبز

6,460 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%7 در دیجی کالا

باقلا با پوست منجمد 400 گرمی نوبرسبز

6,020 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در دیجی کالا

باقلا لپه منجمد 400 گرمی نوبرسبز

16,070 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%2 در دیجی کالا

سبزی قورمه منجمد 400 گرمی سردوتازه

7,980 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در دیجی کالا

سبزی پلو منجمد 400 گرمی سردوتازه

7,980 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در دیجی کالا

سبزی کوکو 400 گرمی سردوتازه

7,980 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در دیجی کالا

سبزی سوپ منجمد 400 گرمی سردوتازه

7,980 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در دیجی کالا

سبزی آش منجمد 400 گرمی سردوتازه

7,980 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در دیجی کالا

مخلوط سبزیجات 400 گرمی پمینا

8,420 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در دیجی کالا

سبزی سوپ منجمد 400 گرمی پمینا

5,990 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%8 در دیجی کالا

سبزی قورمه سرخ شده 400 گرمی سردوتازه

12,590 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%2 در دیجی کالا