تعداد محصول در صفحه
محصول

باقلا با پوست منجمد 400 گرمی نوبرسبز

16,200 تومان
موجود در 1 فروشگاه

سبزیجات مخلوط منجمد 400 گرمی نوبرسبز

15,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه

آلبالو منجمد 400 گرمی نوبرسبز

15,750 تومان
موجود در 1 فروشگاه

باقلا لپه منجمد 400 گرمی نوبرسبز

23,950 تومان
موجود در 1 فروشگاه

سبزی قورمه منجمد 400 گرمی سردوتازه

12,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

سبزی پلو منجمد 400 گرمی سردوتازه

12,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

سبزی کوکو 400 گرمی سردوتازه

12,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

سبزی سوپ منجمد 400 گرمی سردوتازه

12,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

سبزی آش منجمد 400 گرمی سردوتازه

12,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

لوبیا سبز منجمد500 گرمی سردوتازه

12,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

مخلوط سبزیجات منجمد 500 گرمی سردوتازه

18,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

نخود فرنگی منجمد 500 گرمی سردوتازه

22,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه

سبزی سوپ منجمد 400 گرمی پمینا

12,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

سبزی آش منجمد 400 گرمی نوبرسبز

12,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه