تعداد محصول در صفحه
59 محصول

سبزی قورمه منجمد 400 گرمی نوبر سبز

6,255 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در اُکالا

سبزی شوید منجمد 300 گرمی نوبرسبز

6,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%6 در دیجی کالا

باقلا با پوست منجمد 400 گرمی نوبرسبز

5,600 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در دیجی کالا

سبزیجات مخلوط منجمد 400 گرمی نوبرسبز

7,830 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در اُکالا

آلبالو منجمد 400 گرمی نوبرسبز

8,200 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%20 در دیجی کالا

باقلا لپه منجمد 400 گرمی نوبرسبز

13,200 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%20 در دیجی کالا

سبزی قورمه منجمد 400 گرمی سردوتازه

7,400 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در دیجی کالا

سبزی پلو منجمد 400 گرمی سردوتازه

7,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در دیجی کالا

سبزی سوپ منجمد 400 گرمی سردوتازه

7,400 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در دیجی کالا

سبزی آش منجمد 400 گرمی سردوتازه

7,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در دیجی کالا

سبزی سوپ منجمد 400 گرمی پمینا

6,700 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در دیجی کالا

سبزی قورمه سرخ شده 400 گرمی سردوتازه

11,600 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در دیجی کالا

پیاز سرخ شده خلالی 200 گرمی نوبرسبز

23,200 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در دیجی کالا

نخود فرنگی منجمد 400 گرم نوبر سبز

7,830 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در اُکالا