تعداد محصول در صفحه
محصول

سبزیجات مخلوط منجمد 400 گرمی نوبرسبز

19,465 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%15 در اُکالا

سبزی قورمه منجمد 400 گرمی نوبر سبز

15,937 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%15 در اُکالا

مخلوط سبزیجات 400 گرمی پمینا

21,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%20 در دیجی کالا

سبزی آش منجمد 400 گرمی نوبرسبز

18,750 تومان
موجود در 1 فروشگاه

آلبالو منجمد 400 گرمی نوبرسبز

25,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

باقلا لپه منجمد 400 گرمی نوبرسبز

34,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

سبزی قورمه منجمد 400 گرمی سردوتازه

18,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

سبزی پلو منجمد 400 گرمی سردوتازه

18,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

سبزی کوکو 400 گرمی سردوتازه

18,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

سبزی سوپ منجمد 400 گرمی سردوتازه

18,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

سبزی آش منجمد 400 گرمی سردوتازه

18,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%17 در دیجی کالا

لوبیا سبز منجمد500 گرمی سردوتازه

18,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

مخلوط سبزیجات منجمد 500 گرمی سردوتازه

19,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%23 در دیجی کالا

نخود فرنگی منجمد 500 گرمی سردوتازه

22,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه

سبزی سوپ منجمد 400 گرمی پمینا

18,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه