تعداد محصول در صفحه
محصول

سبزی قورمه منجمد 400 گرمی نوبر سبز

18,760 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%20 در دیجی کالا

سبزیجات مخلوط منجمد 400 گرمی نوبرسبز

26,320 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%20 در دیجی کالا

سبزی آش منجمد 400 گرمی نوبرسبز

18,760 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%20 در دیجی کالا

باقلا لپه منجمد 400 گرمی نوبرسبز

34,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%20 در دیجی کالا

سبزی قورمه منجمد 400 گرمی سردوتازه

18,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%20 در دیجی کالا

سبزی پلو منجمد 400 گرمی سردوتازه

18,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%20 در دیجی کالا

سبزی کوکو 400 گرمی سردوتازه

18,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%20 در دیجی کالا

سبزی سوپ منجمد 400 گرمی سردوتازه

18,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%20 در دیجی کالا

سبزی آش منجمد 400 گرمی سردوتازه

18,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%20 در دیجی کالا

لوبیا سبز منجمد500 گرمی سردوتازه

18,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%20 در دیجی کالا

مخلوط سبزیجات منجمد 500 گرمی سردوتازه

20,400 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%20 در دیجی کالا

نخود فرنگی منجمد 500 گرمی سردوتازه

26,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%20 در دیجی کالا

سبزی سوپ منجمد 400 گرمی پمینا

15,120 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%20 در دیجی کالا

نخود فرنگی منجمد 400 گرم نوبر سبز

22,770 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%40 در اُکالا

کوکتل سبزیجات منجمد سرد و تازه مقدار 450 گرم

20,400 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%20 در دیجی کالا