تعداد محصول در صفحه
محصول

گوشت چرخ کرده گوساله ممتاز مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

56,900 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%3 در دیجی کالا

گوشت چرخ کرده گوساله ممتاز مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

28,500 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%3 در دیجی کالا

گوشت چرخ کرده مخلوط ممتاز مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

28,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در دیجی کالا

گوشت چرخکرده مخلوط گوسفند و گوساله 1 کیلوگرمی مهیا پروتئین

57,230 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در بروز رسان

گوشت چرخکرده مخلوط گوسفند و گوساله 500 کیلوگرمی مهیا پروتئین

28,615 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در بروز رسان

چرخ کرده مخلوط 1 کیلویی

77,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

چرخ کرده خالص گوساله 1 کیلویی

82,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

چرخكرده مخلوط نيم کیلویی پويا پروتئين

28,260 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در اُکالا