تعداد محصول در صفحه
30 محصول

تخمه هندوانه چاپار مقدار 450 گرم

31,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

تخمه کدو مرمری چاپار مقدار 350 گرم

35,420 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%25 در دیجی کالا

تخمه کدو گوشتی چاپار مقدار 400 گرم

47,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

تخمه ژاپنی شور وجیسنک

12,350 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در وجیسنک

تخمه ژاپنی گلپری وجیسنک

12,350 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در وجیسنک

شاه دانه شور وجیسنک

7,755 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%6 در وجیسنک

کنجد برشته نمکی 120گرم عقاب

10,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

کنجد برشته 120 گرمی عقاب

10,450 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

کنجد برشته نمکی 120 گرمی عقاب

10,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

کنجد برشته 300 گرمی خشکپاک

16,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

کنجد خام وجیسنک

10,017 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%4 در وجیسنک