تعداد محصول در صفحه
30 محصول

تخمه دورسفید ترش وجیسنک

7,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

تخمه ژاپنی گلپری وجیسنک

11,640 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در وجیسنک

تخمه ژاپنی شور وجیسنک

11,640 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در وجیسنک

شاه دانه شور وجیسنک

7,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

کنجد خام وجیسنک

8,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

تخمه کدو گوشتی چاپار مقدار 400 گرم

47,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

تخمه ژاپنی چاپار مقدار 300 گرم

26,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه

کنجد برشته 300 گرمی خشکپاک

12,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

کنجد برشته نمکی 120 گرمی عقاب

8,100 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در دیجی کالا

کنجد برشته300گرم خشکپاک

12,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

کنجد برشته نمکی 120گرم عقاب

8,100 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در دیجی کالا