تعداد محصول در صفحه
محصول

تخمه آفتابگردان200گرم خشکپاک

24,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

پسته خام خشکپاک مقدار 220 گرم

75,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

پسته شور خشکپاک مقدار 400 گرم

155,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

پسته شور خشکپاک مقدار 450 گرم

174,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%16 در دیجی کالا

نخودچی شور خشکپاک مقدار 400 گرم

29,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

نخودچی دواتیشه وجیسنک

268,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%4 در وجیسنک

کشمش سبز وجیسنک

249,750 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%7 در وجیسنک

نخودچی خام وجیسنک

252,200 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در وجیسنک

اجیل سویا وجیسنک

225,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در وجیسنک

پسته فندقی شور وجیسنک

545,200 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%6 در وجیسنک

آجیل مشکل گشا

19,600 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%90 در آجیل باشی

پسته کله قوچی شور وجیسنک

697,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%7 در وجیسنک

پسته کله قوچی خام وجیسنک

697,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%7 در وجیسنک

مغز پسته اکبری خام وجیسنک

960,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%4 در وجیسنک

پسته اکبری ممتاز شور وجیسنک

727,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در وجیسنک