تعداد محصول در صفحه
68 محصول

نخود فرنگی منجمد 400 گرم نوبر سبز

6,090 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%30 در اُکالا

پیاز سرخ شده خلالی 200 گرمی نوبرسبز

25,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه

سبزی قورمه سرخ شده 400 گرمی سردوتازه

12,950 تومان
موجود در 1 فروشگاه

سبزی سوپ منجمد 400 گرمی پمینا

5,650 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

مخلوط سبزیجات 400 گرمی پمینا

8,260 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

سبزی آش منجمد 400 گرمی سردوتازه

8,250 تومان
موجود در 1 فروشگاه

سبزی سوپ منجمد 400 گرمی سردوتازه

8,250 تومان
موجود در 1 فروشگاه

سبزی کوکو 400 گرمی سردوتازه

8,250 تومان
موجود در 1 فروشگاه

سبزی پلو منجمد 400 گرمی سردوتازه

8,250 تومان
موجود در 1 فروشگاه

سبزی قورمه منجمد 400 گرمی سردوتازه

8,250 تومان
موجود در 1 فروشگاه

باقلا لپه منجمد 400 گرمی نوبرسبز

14,850 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در دیجی کالا

آلبالو منجمد 400 گرمی نوبرسبز

10,250 تومان
موجود در 1 فروشگاه

سبزیجات مخلوط منجمد 400 گرمی نوبرسبز

6,090 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%30 در اُکالا

باقلا با پوست منجمد 400 گرمی نوبرسبز

6,250 تومان
موجود در 1 فروشگاه

سبزی شوید منجمد 300 گرمی نوبرسبز

4,300 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%13 در دیجی کالا