تعداد محصول در صفحه
محصول

کاهو کیسه ای بامیکا 400 گرمی

6,935 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در بروز رسان

کاهو اقتصادی آرین

7,200 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

کاهو پیچ اقتصادی آرین

7,380 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

مغز کاهو رسمی بامیکا 250 گرمی

7,505 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در بروز رسان

کاهو دستچین آرین

7,650 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

کاهو پیچ دستچین آرین

7,650 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

کاهو پر 350 گرمی دستچین آرین

7,650 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

کاهو پیچ 700 گرمی دستچین آرین

7,650 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

کلم بروکلی 150 گرمی دستچین آرین

8,550 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

کاهو فرانسوی باغ عرفان 190 گرمی

11,700 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

کاهو فرانسوی بامیکا 230 گرمی

12,825 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در بروز رسان

میکس کاهوهای فانتزی مزرعه ارگانیک 250 گرمی

13,110 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در بروز رسان

کلم بروکلی دستچین سیب سبز

22,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در بروز رسان

کاهو فرانسه قرمز بوته ای مزرعه ارگانیک 500گرمی

19,400 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در بروز رسان

کاهو فرانسه سبز بوته ای مزرعه ارگانیک 500گرمی

19,400 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در بروز رسان