تعداد محصول در صفحه
محصول

آرد هسته خرما

35,100 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در با سلام

مویز آویسا (250 گرمی)

19,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

مویز گوشتی درجه یک (امسالی)

27,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

کشمش سبز 1000 گرمی وجیسنک

39,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%16 در با سلام

کشمش پلویی 250 گرمی

10,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%12 در با سلام

خرما پیارم ممتاز 1000 گرمی وجیسنک

79,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%12 در با سلام

خرما زاهدی ممتاز 1000 گرمی وجیسنک

19,550 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%18 در با سلام

چیپس خرما حبه ای 1000 گرمی وجیسنک

19,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%13 در با سلام

کشمش سبز قلمی کاشمر

58,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

کشمش پلویی

21,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

کشمش آفتابی

17,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در با سلام

مویز بدون هسته 250 گرمی درجه یک آریانا

24,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%14 در با سلام

شیره خرما ریحان

8,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%40 در با سلام

شیره انگور

17,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در با سلام

کشمش پلویی کاشمر

20,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه