تعداد محصول در صفحه
محصول

هواکش صنعتی دمنده سری ایلکا مدل VIK-60Z4T

2,390,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

هواکش صنعتی دمنده سری ایلکا مدل VIK-50T4S

1,320,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

هواکش صنعتی سبک فلزی دمنده مدل VID-50D4S

930,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا VIK-40L4S2

1,060,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا VIK-45L4S

1,290,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

هواکش صنعتی دمنده سری ایلکا مدل VIK-50Z4S

2,250,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

هواکش صنعتی دمنده مدل VID-60D4S

1,230,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

هواکش صنعتی دمنده سری آکسیال مدل VIF-30V4S طرح EBM

646,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%1 در دیجی کالا

هواکش صنعتی دمنده سری آکسیال مدل VIF-25V2S طرح EBM

602,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%1 در دیجی کالا

هواکش صنعتی هفت پره فلزی دمنده سری ایلکا مدل VIK-40L4S

1,056,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%4 در دیجی کالا

هواکش صنعتی دمنده سری ایلکا مدل VIT-40T4S2

1,177,840 تومان
موجود در 1 فروشگاه