تعداد محصول در صفحه
محصول

هواکش صنعتی هفت پره فلزی دمنده سری ایلکا مدل VIK-30L4S

899,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%8 در دیجی کالا

هواکش صنعتی دمنده سری ایلکا مدل VIK-60Z4T

2,210,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

هواکش صنعتی دمنده سری ایلکا مدل VIK-50T4S

1,290,240 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%4 در دیجی کالا

هواکش صنعتی هفت پره فلزی دمنده سری ایلکا مدل VIK-60Z4S

2,273,600 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%2 در دیجی کالا

هواکش صنعتی دمنده سری ایلکا مدل VIK-50Z4S

2,100,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%4 در دیجی کالا

هواکش صنعتی دمنده مدل VID-60D4S

1,127,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%2 در دیجی کالا

هواکش صنعتی دمنده سری ایلکا مدل VIT-40T4S2

1,176,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%2 در دیجی کالا

هواکش صنعتی دمنده سری ایلکا مدل VIK-35L4S

940,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

هواکش صنعتی سبک فلزی دمنده مدل VID-40D4S

799,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

هواکش صنعتی دمنده سری ایلکا مدل VIE-30L4S

767,230 تومان
موجود در 1 فروشگاه

هواکش صنعتی دمنده مدل ایلکا VIK-50T4S2

1,290,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه