تعداد محصول در صفحه
محصول

بنسای شمشاد ارتفاع 30سانتیمتر

58,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

گیاه آپارتمانی آنتوریوم 42 سانتی

110,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

گیاه آپارتمانی مرجان ارتفاع 35 سانت

12,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

سبزه نارنج ارتفاع 16 سانتیمتر

4,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

بونسای کاج کونیکا ارتفاع 20 سانتیمتر

58,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

بونسای شفلرا ارتفاع 60 سانتیمتر

171,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه